Open dataDatum: 01.05.2017 Kategorie: Zapojený občan

Většina informací a dat, která přicházejí z městské infrastruktury, nespravuje samo město. Klíčem k jejich otevřenému sdílení je jejich systematizace, vytvoření srozumitelné aplikace a zřízení cloudu. Zároveň je zapotřebí brát v úvahu právo na ochranu osobních údajů.