26.03.2020

PUM a PUZ – návrhová část k připomínkám

Ačkoliv jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze a s ohledem na další nařízení Vlády ČR povinni zrušit druhé veřejné setkání k Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), které se mělo uskutečnit v pondělí 23. 3. 2020 v prostorách Městské knihovny, na obou dokumentech samozřejmě i nadále pracujeme. Přečíst celé

06.02.2020

Analytická část PUM a PUZ

Plán udržitelné městské mobility je dlouhodobý strategický plán, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Je postaven na stávající praxi a bere náležitě v úvahu integrační, participační a hodnotící principy. Nyní jsou k dispozici výstupy analytické fáze projektu. Přečíst celé


07.05.2019

Průzkum dopravního chování

V průběhu letošního května a června proběhne v Písku tzv. průzkum dopravního chování, který odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a pro jaké účely obyvatelé Písku cestují. Tazatelé agentury SC&C osloví 300 náhodně vybraných píseckých domácností. Přečíst celé