Analytická část PUM a PUZPlán udržitelné městské mobility je dlouhodobý strategický plán, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Je postaven na stávající praxi a bere náležitě v úvahu integrační, participační a hodnotící principy. Nyní jsou k dispozici výstupy analytické fáze projektu.