Zapojený občanOrientace na občana

Horizontální prioritou, která provazuje všechny tři pilíře je orientace na občana. Klíčovou otázkou je Jak zapojit občany do procesu jako nedílné účastníky transformačního procesu? K tomu mají sloužit základní komunikační nástroje, jako jsou sociální (facebookový profil Smart Písek) a webová (smart.pisek.eu) média a interaktivní informační portál, který zprostředkuje občanům nejen tzv. Otevřená data, umožní jim provádět řadu administrativních správních úkonů elektronicky, příp. stáhnout aplikace pro bikesharing, parkování či veřejnou dopravu.


Seznam projektů:

» MĚSTSKÁ KARTA

» OPEN DATA