MHDAktualizace MHD Písek

Městská hromadná doprava patří k veřejností hojně využívaným službám a její správně nastavené fungování je pro Písek velmi důležité. Je nezbytné, aby se lidé dostali včas do zaměstnání, aby mohli bez problému dojet k lékaři anebo si jen pohodlně vyhledat potřebný spoj. 

Veřejná hromadná doprava má být vstřícná k cestujícím. Tím je myšlena přehlednost, pravidelnost i pohodlí. Pokud je toho dosaženo, jsou obyvatelé ochotni takovou dopravu využít. Z tohoto důvodu jsou vytvořeny následující návrhy, které respektují snahu o přehlednost, dodržení linkového vedení, ve smyslu, že linka nemá velké množství možných tras a zároveň dodržují směrovost, tedy linky spojují důležité body zájmu.

Je podstatné si uvědomit, že návrhy nejsou cílovým řešením, ale podnětem k diskuzi, kdy jednotlivé připomínky budou přezkoumány v celkovém systematickém pohledu. Předložení těchto návrhů je snahou o zapojení širší veřejnosti k budování kvalitnější obsluhy VHD (MHD) a hlavně obyvatele informovat, že tento způsob dopravy může nabídnout zajímavou možnost pohybování se po městě, jelikož většina z nich o MHD neuvažuje jako o vhodném způsobu dopravy v Písku.

INTERAKTIVNÍ SCHÉMA NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 

Přiložené interaktivní schéma ukazuje zatím poslední fázi návrhů linek MHD Písek. Mapa obsahuje celkem šest linek, mezi nimiž lze přepínat, jejich trasy a také dostupnost jednotlivých zastávek MHD. Nedílnou součástí interaktivního schématu je formulář, jehož prostřednictvím mohou občané města a uživatelé MHD Písek vznášet návrhy a připomínky k zamýšleným úpravám. Po kliknutí na odkaz "Napište nám názor na tuto linku!" v levém horním rohu mapy se v okně zobrazí formulář s možností odeslání komentáře k vybrané lince.

Na návrzích jízdních řádů k jednotlivým linkám se pracuje a brzy budou veřejnosti k dispozici.

NÁVRHY LINKOVÝCH VEDENÍ