Průzkum dopravního chování

V průběhu letošního května a června proběhne v Písku tzv. průzkum dopravního chování, který odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a pro jaké účely obyvatelé Písku cestují. Tazatelé agentury SC&C osloví 300 náhodně vybraných píseckých domácností. >