Chytré budovy představil studentům odborník na energetiku ze Smart PísekMezinárodní tým studentů Gymnázia Písek a Střední zemědělské školy Písek za metodické pomoci a podpory spolku 1. Etalon a Innovation Centre of Excellence v Praze pořádal v aule Gymnázia Písek panelovou diskuzi na téma Energie: šetřit a vyrábět? Mezi panelisty vystoupil i garant oblasti energetika organizační složky Smart Písek Ing. Jiří Tencar, Ph.D.


„Na panelové diskuzi jsem představil komplexní pohled na chytrou budovu z hlediska enviromentálního, sociálního a ekonomicko-manažerského. Takovýto objekt je schopný vnitřního managementu energií, může se napojit na vnější chytrou síť, případně se může stát plně soběstačný,“ shrnul svůj příspěvek Jiří Tencar.

Město Písek na svých budovách už od roku 2013 realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.

Klíčovou roli pro dosahování energetických úspor hraje také měření a vyhodnocování spotřeb. Písek ve spolupráci se společností ENESA připravuje spuštění energetického portálu města, který bude sloužit nejenom pro vyhodnocování spotřeb, ale některé zajímavé informace dokáže formou OPEN DATA| přenášet do své veřejné části a zpřístupnit je.

Martin Volný
specialista PR
organizační složka Smart Písek