Plánované projektyZelené stěny

Datum: 03.03.2022 Kategorie: Plánované projekty

Jejich princip spočívá v tom, že ke stěně je připevněno médium (substrát, vodou nasáklá látka atp.) a z tohoto média vyrůstají živé rostliny, často několik druhů, které tvoří zajímavé barevné vzory.

Přečíst celé ⇾

Klimatolog města Písek

Datum: 16.06.2021 Kategorie: Plánované projekty

Účelem projektu je, aby se město naučilo efektivně pečovat o klima ve svém intravilánu i extravilánu a co nejvíce mírnilo negativní jevy spojené se současnou urbanizací. Péče o klima v rámci města je důležitým ukazatelem kvality života a neměla by být do budoucna opomíjena, proto na podnět organizační složky vznikne pozice městského klimatologa, do jehož gesce bude tato činnost spadat.

Přečíst celé ⇾

Pilotní projekt: zelené střechy v Písku

Datum: 14.04.2021 Kategorie: Plánované projekty

Dne 6.5.2021 došlo zastupitelstvem města ke schválení strategického dokumentu SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, kde jedním z bodů naplnění tohoto dokumentu je realizace pěti pilotních projektů zelených střech na stávajících i nových střechách.

Přečíst celé ⇾

Švédské stromy

Datum: 14.03.2021 Kategorie: Plánované projekty

Jedná se o novou metodu sázení městské zeleně zaměřenou na stromy. Kancelář Smart Písek převzala tuto myšlenku ze Švédska kde se touto problematikou zabývají již několik let.

Přečíst celé ⇾