ProjektySECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Datum: 18.10.2019 Kategorie: Energetika

Město Písek přistoupilo v roce 2017 k Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, sdružuje tisíce místních i regionálních samospráv. Jedním ze závazků v rámci tohoto paktu je vypracovat do 2 let Akční plán pro udržitelnou energii a klima.

Přečíst celé ⇾

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT (IROP 28)

Datum: 11.06.2018 Kategorie: ICT infrastruktura

Projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Číslo a název výzvy: 06_16_044 28. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2

Přečíst celé ⇾

Úsporná opatření na objektech v majetku města formou EPC

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Energetika

Město Písek má ve svém vlastnictví řadu objektů. Už od roku 2013 řadě z nich realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.

Přečíst celé ⇾

Tepelná a odpadová koncepce města

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Energetika

Zásadním dokumentem v oblasti nakládání s energiemi je schválená Tepelná koncepce města Písek, na které se průběžně pracovalo celý minulý rok. Zpracování tepelné koncepce bylo zpracováno s ohledem na posouzení různých variant investic do ekologizace provozu, tj. především využití biomasy.

Přečíst celé ⇾

Chytrá parkoviště

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Doprava

Město Písek má v plánu postupnou rekonstrukci parkovišť a jejich zapojení do elektronického parkovacího systému, který by měl řidiče nejen informovat o volných parkovacích místech, ale dokázal by je na jednotlivá parkoviště i navádět. Pro běžné parkovací stání přímo v ulicích je pak v plánu pořídit elektronický systém, který vypočítá pravděpodobnost volného místa v konkrétní ulici.

Přečíst celé ⇾

Chytrá veřejná hromadná doprava

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Doprava

Cestující v Písku se dočkají kvalitnějších služeb veřejné hromadné dopravy. Cílem projektu je výrazně zvýšit jejich informovanost a přehlednost městské hromadné dopravy. Řešení se bude týkat organizace dopravy i vybavení informačními prvky uvnitř i vně vozidel.

Přečíst celé ⇾