Zapojení občanů (Citizen engagement)Datum: 03.01.2022 Kategorie: Projekty v realizaci

Důležitou činností organizační složky je též citizen engagement, tedy zapojování občanů do dění ve městě.


Za tímto účelem zorganizoval Smart Písek událost s názvem: Hlava v Písku a umožnila tak lidem navštívit místa, na která se za normálních okolností nemají možnost dostat. Jelikož zájem o tuto akci byl velký, je v plánu na rok 2022 uspořádat další ročník.

 

Hlava v Písku

Hlava v Písku nabídla zájemcům například exkurze do nové úpravny vody na Hradišti, městské teplárny nebo čistírny odpadních vod. Zavítali též do kompostárny u Smrkovic nebo třídírny odpadu na skládce Vydlaby. Nevšední zážitek jistě přinesla komentovaná projížďka autobusem po Píseckých horách nebo prohlídka objektu kina Portyč sloužícího též jako kryt a další. Ve čtvrtek 28.10. se rámci týdenního seriálu uskutečnila v městské knihovně také přednáška známého popularizátora vědy, geologa a klimatologa Václava Cílka, která měla velký úspěch.