O Smart kancelářiO Smart kanceláři

Chytré město potřebuje koncepční řízení

Aby si město Písek udrželo pozici „smart“ leadera mezi českými městy střední velikosti, zřídilo od 1. února 2017 pro projekt Rozvoj Smart City Písek odborné pracoviště. Náplní jeho práce je zastřešit aktivity kolem Smart Písek a přijít se systémovými koncepcemi, které vytýčí priority v rámci oblastí definovaných Modrožlutou knihou a na základě nich navrhne projekty vhodné k realizaci. Obdobné pracoviště zatím žádné další české město usilující o zavádění konceptu chytrých měst nezřídilo. Agenda Smart kanceláře spadá do kompetence místostarosty města Josefa Knota.

Provoz kanceláře je z 95 procent financován z operačního programu zaměstnanost. Do tohoto pracoviště, vyčleněného jako samostatná organizační složka města, bylo radou města jmenováno celkem pět osob. Ti pracují pro město na částečné úvazky, dohromady se jedná jen o 2,0 úvazku, což odpovídá potřebám města velikosti Písku.

 

Členové organizačního týmu Smart City Písek

Ing. Vladimír Zadina

vedoucí organizační složky, vladimir.zadina@mupisek.cz

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

garant oblasti informační technologie,  milos.prokysek@mupisek.cz

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

garant oblasti energetika, jiri.tencar@mupisek.cz

Ing. Patrik Horažďovský

garant oblasti mobilita Smart Písek, patrik.horazdovsky@mupisek.cz

Petr Brůha

PR specialista, petr.bruha@mupisek.cz