O Smart kancelářiO Smart kanceláři

Chytré město potřebuje koncepční řízení

Aby si město Písek udrželo pozici „smart“ leadera mezi českými městy střední velikosti, zřídilo od 1. února 2017 pro projekt Rozvoj Smart City Písek odborné pracoviště. Náplní jeho práce je zastřešit aktivity kolem Smart Písek a přijít se systémovými koncepcemi, které vytýčí priority v rámci oblastí definovaných Modrožlutou knihou a na základě nich navrhne projekty vhodné k realizaci. Obdobné pracoviště je v rámci českých měst srovnatelné velikosti stále poměrně unikátní. Agenda Smart kanceláře spadá od listopadu 2018 do kompetence starostky města Písku Mgr. Evy Vanžurové.