O Smart CityO Smart City

Chytrá města šetří životní prostředí a čas svých občanů


V Evropě je koncepce chytrého města, tzv. Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem Regionální politiky EU, která se doposud soustředila na podporu regionů a města byla brána jen jako administrativní centra těchto regionů. Neustávající koncentrace ekonomické síly ve městech však vyžaduje speciální přístup k řešení problémů dnešních metropolí. Jejich obyvatelé požadují zlepšení životního prostředí, současně ale i udržení ekonomického výkonu, který zajišťuje jejich životní úroveň. Zlepšení podmínek ve městech však vyžaduje masivní investice, na které napjaté rozpočty měst samy nestačí. Proto se na financování projektů využívají v prvé řadě vnější zdroje (národní, evropské i soukromé). Pro úspěšnou realizaci koncepce Smart City je klíčová spolupráce s průmyslem či univerzitními a akademickými pracovišti. Město v tomto partnerství de facto vytváří podmínky pro pilotní projekty, jejichž účinnost se ověřuje v prostředí reálného města. Koncept Smart City se snaží maximálně využit moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management konkrétního města takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, aj.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě.