O Smart PísekO Smart Písek

Chytrý Písek jako čisté, bezpečné, otevřené a moderní město

Přestože se Česká republika ve smlouvě mezi EU a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014 – 2020 přihlásila ke konceptu Smart City, byl Písek se svým ideovým dokumentem Modrožlutá kniha Smart Písek, schváleným zastupitelstvem města v roce 2015, jedním z mála měst, které mělo zpracovaný materiál o opravdu koncepčním naplňování cílů Smart City. I díky tomu se Písek stal na základě podpisu smlouvy mezi MŽP a vedením města pilotním konceptem Smart City mezi středně velkými městy.

Koncept Smart Písek umožní občanům města profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.). Dle chápání EU stojí koncept Smart Písek na třech pilířích: udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, ICT a dopravě. Důraz přitom klade na zapojení občana a hledání nových modelů financování.

Město na konkrétních projektech navazuje spolupráci s průmyslem i univerzitami. Hlavními partnery konceptu Smart Písek jsou Schneider electric CZ, E.ON Česká republika, E.ON Enregie a Technologické centrum Písek, za akademická pracoviště ČVUT Praha, fakulta dopravní. Město Písek také podepsalo memoranda ke spolupráci s ministerstvem pro životní prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj. Pomůže to dalšímu rozvoji konceptu Smart Písek, především při přípravě a zpracování projektů, sdílení informací a marketingových kampaních.