Realizované projektyInternet věcí

Datum: 15.08.2019 Kategorie: Realizované projekty

Rada města Písku na svém jednání 23. března 2018 pověřila organizační jednotku Smart Písek podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities. Žádost se bude týkat projektu pilotního ověření možností využití sítí internetu věcí (Internet-of-Things, IoT).

Přečíst celé ⇾

Úsporná opatření na objektech města formou EPC

Datum: 15.06.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek má ve svém vlastnictví řadu objektů. Už od roku 2013 řadě z nich realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.

Přečíst celé ⇾

Dopravní navigační systém

Datum: 15.03.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek spustí 1. ledna 2018 navigační systém parkování, který bude využívat data z mobilních telefonů. Systém pokryje téměř 1200 parkovacích míst.

Přečíst celé ⇾

Pakt starostů a primátorů

Datum: 15.12.2017 Kategorie: Realizované projekty

Pakt starostů a primátorů je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.

Přečíst celé ⇾

Rozvoj Smart City Písek

Datum: 15.09.2017 Kategorie: Realizované projekty

Organizační složka Smart Písek vznikla rozhodnutím Zastupitelstva města Písku, č.293/16 ze dne 1.12.2016 s účinností od 1.1.2017 a jejím hlavním cílem bylo naplňování ideového dokumentu Modrožlutá kniha (schválen rozhodnutím ZM, č. 171/15) a rozvoj jednotlivých sektorových koncepcí – ICT a infrastruktura, Energetika a životní prostředí, Mobilita.

Přečíst celé ⇾

Chytrá veřejná hromadná doprava

Datum: 17.05.2017 Kategorie: Realizované projekty

Cestující v Písku se dočkají kvalitnějších služeb veřejné hromadné dopravy. Cílem projektu je výrazně zvýšit jejich informovanost a přehlednost městské hromadné dopravy. Řešení se bude týkat organizace dopravy i vybavení informačními prvky uvnitř i vně vozidel.

Přečíst celé ⇾

Chytrá parkoviště

Datum: 28.04.2017 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek má v plánu postupnou rekonstrukci parkovišť a jejich zapojení do elektronického parkovacího systému, který by měl řidiče nejen informovat o volných parkovacích místech, ale dokázal by je na jednotlivá parkoviště i navádět. Pro běžné parkovací stání přímo v ulicích je pak v plánu pořídit elektronický systém, který vypočítá pravděpodobnost volného místa v konkrétní ulici.

Přečíst celé ⇾