Pakt starostů a primátorůDatum: 15.12.2017 Kategorie: Realizované projekty

Pakt starostů a primátorů je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.


V roce 2017 město Písek přistoupilo k Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko‑energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke:

 • snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030;
 • zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu.

Toho dosahují prostřednictvím:

 • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
 • vhodných adaptačních opatření.

Další aktivity:

 1. Zpracování studie SECAP
  Zpracování studie SECAP (Akční plán pro udržitelnou energii a klima, Sustainable Energy and Climate Action Plan) v souladu s platnou legislativou a podmínkami Paktu starostů a primátorů. (Dle příručky SEAP GUIDEBOOK - HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN a ostatními metodickými dokumenty dle podkladů portálu  https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/guidebook_final_english.pdf , je nepostradatelnou podmínkou k členství v Paktu starostů a primátorů.

 2. Místní dny pro energii Písek
  Uspořádání dvou jednodenních aktivit v rámci evropského týdne mobility. Kromě venkovních akcí byly zajištěny i panelové diskuze s žáky středních škol, promítání filmů z energetickou a klimatickou tématikou a další přidružené činnosti.

 3. Soutěž „Manager vnitřního prostředí
  Soutěž realizovaná v rámci projektu „Komplexní příprava a vzdělávání v oblasti snižování uhlíkové stopy a změny klimatu pro Smart Písek“ si kladla za cíl podpořit zájem o nakládání s energiemi v budovách a dosáhnout efektu šíření diskuze o energetické efektivitě i mimo školní prostředí. Tato dílčí aktivita byla realizována ve dvou fázích, a to pilotní ověření a plné provedení.

 4. Krátce o soutěži:
  Soutěží se o nejlepšího školního manažera kvality vnitřního prostředí a o nejlepší návrh opatření na dosažení energetických úspor. Smyslem soutěže je zapojení žáků základních škol do aktivit Města Písek v oblasti zlepšování životního prostředí v regionu. Záměrem je prakticky navázat na školní výuku v průřezovém tématu Environmentální výchova, zejména tematický okruh Vztah člověka k prostředí. Soutěž je zaměřena na konkrétní téma, kterým je kontrola kvality vnitřního prostředí ve školních budovách a návrh opatření na dosažení energetických úspor. Klíčovým ukazatelem kvality vnitřního prostředí je koncentrace CO2. Hodnoty tohoto plynu ve školní učebně žáci během soutěže měří. Své poznatky pak zpracují do návrhů na optimalizaci prostředí v učebně. To vše za podpory odborníků z o.s. Smart Písek. Kvalita vnitřního prostředí v budovách je aktuálním odborným tématem. Jeho optimalizací se zabývají tzv. manažeři kvality vnitřního prostředí. (https://smart.pisek.eu/soutez2019)

  

Celkové způsobilé výdaje skutečné

1.155.650 Kč

Trvání

9/2017 – 12/2019

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

ANO

Národní program životní prostředí

SFŽP

Národní

Podíl Smart Písek

100 %