Úsporná opatření na objektech města formou EPCDatum: 15.06.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek má ve svém vlastnictví řadu objektů. Už od roku 2013 řadě z nich realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.


Energetické služby se zárukou

Co je to EPC?

Energy Performance Contracting (EPC) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“.
Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

Zdroj:  European Commission, Energy Performance Contracting

Město získalo titul výjimečný EPC projekt

V listopadu uplynulo 25 let od zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Při této příležitosti udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb tituly Výjimečný EPC projekt, Osobnost EPC a Projekt EPC 2019. Titul Výjimečný EPC projekt získalo Město Písek za spojení EPC a Smart City a projekt s úsporou více než 50 % původních nákladů.

Další informace naleznete na: ENESA