Dopravní navigační systémDatum: 15.03.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek spustí 1. ledna 2018 navigační systém parkování, který bude využívat data z mobilních telefonů. Systém pokryje téměř 1200 parkovacích míst.


Dopravní navigační systém

Město Písek od roku 2018 využívá dopravní navigační systém. Ten je tvořen třemi hlavními komponentami:

  • Chytrá parkoviště
  • Aktivní svislé značení
  • Navigační portál

Navigační portál integruje data nejen z chytrých parkovišť, ale především zobrazuje informace získaná analýzou dat ze sítě mobilního operátora. Díky tomu bylo možné pokrýt velké množství parkovacích míst na ulici sledováním jejich obsazenosti. Tato data mají vysokou hodnotu z hlediska plánování a řízení dopravy.

Celkové způsobilé výdaje

1.950.000 Kč

Trvání

5/2017 – 12/2017

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

NE

 

 

 

Podíl Smart Písek

50 %