Internet věcíDatum: 15.08.2019 Kategorie: Realizované projekty

Rada města Písku na svém jednání 23. března 2018 pověřila organizační jednotku Smart Písek podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities. Žádost se bude týkat projektu pilotního ověření možností využití sítí internetu věcí (Internet-of-Things, IoT).


Internet věcí

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

Takto propojená zařízení umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inteligentních elektroinstalací čili „chytrých domech“.

Pojem „internet věcí“ je pouze zastřešující sousloví. Již dnes v praxi funguje nespočet zařízení jako dálkově ovládané spotřebiče (zásuvky, osvětlení), kamery, meteostanice či jednotlivé senzory. Prozatím však nespolupracují pod jednou technologií a společným protokolem (převzato z https://www.iot-portal.cz/co-je-iot/).

Související aktivity:

 • Zajištění infrastruktury IoT
  Zajištění přenosové infrastruktury pro IoT (licence k používání sítě založené na technologii LoRa) a odpovídajících výpočetních, úložných a kontrolních nástrojů.
 • Měření environmentálních parametrů – vnější prostředí
  Zajištění a nasazení sady 5 meteostanic s měřením teploty, tlaku, vlhkosti, srážek, rychlosti a směru větru + měření prachových částic PM2,5. Dále byly pořízeny vnitřní měřáky koncentrace CO2.


    
 • Smart metering spotřeby vody
  Pilotním způsobem byla ověřena možnost použít infrastrukturu IoT sítě pro měření spotřeby vody v objektech města. Pro instalaci byly vybrány některé budovy škol, budova radnice a objekt Sladovny (nebyly instalovány celé vodoměry, pouze odečítače pulzů).

Celkové uznatelné náklady

416.039 Kč

Trvání

4/2018 – 12/2018

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

ANO

Smart Cities

Jihočeský kraj

Kraj

Podíl Smart Písek

100 %

Rozvoj internetu věcí v oblasti smart meteringu
 • Chytré elektroměry
  Instalace podružných elektroměrů s možností měření spotřeby el. energie, včetně dálkových odečtů. Instalovaní „chytré“ měřáky umožňují nejen odečítat spotřebovanou energii, ale jsou schopny podat komplexní informace (např jalový proud, fáze apod.). Přesné podružné měření dále umožní optimalizovat spotřebu v objektech.
 • Podružné měření vody
  V návaznosti na projekt „Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí“ byly instalovány další měřiče spotřeby vody. V tomto případě se jednalo o zcela nové podružné měření v budovách.

Celkové způsobilé náklady

434.000 Kč

Trvání

4/2019 – 12/2019

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

ANO

Smart Cities

Jihočeský kraj

Kraj

Podíl Smart Písek

100 %