Rozvoj Smart City PísekDatum: 15.09.2017 Kategorie: Realizované projekty

Organizační složka Smart Písek vznikla rozhodnutím Zastupitelstva města Písku, č.293/16 ze dne 1.12.2016 s účinností od 1.1.2017 a jejím hlavním cílem bylo naplňování ideového dokumentu Modrožlutá kniha (schválen rozhodnutím ZM, č. 171/15) a rozvoj jednotlivých sektorových koncepcí – ICT a infrastruktura, Energetika a životní prostředí, Mobilita.Rozvoj Smart City Písek
 

Vznik a činnost organizační složky byla v letech 2017 a 2018 podpořena z projektu MPSV č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002880 „Rozvoj Smart City Písek“, který byl úspěšně ukončen k 31.12.2018. Sektorové koncepce, které jsou hlavními výstupy projektu byly schváleny Radou města, rozhodnutím ze dne 21.10.2019, č. 634/19.

Sektorové koncepce pro jednotlivé oblasti (IT, Energetika a živ. prostředí, Mobilita) v návaznosti na Modrožlutou knihu byly vytvářeny v průběhu realizace projektu „Rozvoj Smart City Písek“ a jsou jedním z jeho hlavních výstupů.
Jednotlivé koncepce byly v závěru roku 2018 představeny veřejnosti formou dvou veřejných projednání, byly zapracovány připomínky občanů (především z oblasti městské hromadné dopravy) a předloženy poskytovateli dotace. Sektorové koncepce byly schváleny Radou města, rozhodnutím ze dne 21.10.2019, č. 634/19. Jejich hlavním účelem je rozpracování ideového dokumentu Modrožlutá kniha až na úroveň jednotlivých projektových záměrů, přičemž koncepce pracují s horizontem roku 2025.

Dokument naleznete na následujícím odkazu: Modrožlutá kniha

Celkové způsobilé výdaje

4.942.525 Kč

Trvání

1/2017 – 12/2018

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

ANO

OP zaměstnanost

MPSV

Národní

Podíl Smart Písek

100 % (administrace Odbor Investic a rozvoje