Plán udržitelné mobility a Plán udržitelné zeleně města PískuDatum: 16.06.2020 Kategorie: Realizované projekty

Smart Písek se spolupodílel na tvorbě na tvorbě plánu udržitelné mobility a plánu udržitelné zeleně města Písku, především v oblasti hromadné dopravy a to navržením nového konceptu jízdních řádů.


Plán udržitelné mobility a Plán udržitelné zeleně města Písku

Vstřícné město pro všechny skupiny obyvatel, které díky přívětivým podmínkám pro podnikatelské aktivity ekonomicky prosperuje. Vždy však s ohledem na udržitelnost a životní prostředí.

Písek je městem krátkých vzdáleností, kde se lze dopravovat snadno a bezpečně pěšky i na kole, chodci i cyklisté mají rovnocenné podmínky pro cestu městem jako uživatelé automobilové dopravy. Území celého města je pro pěší i cyklisty dobře prostupné, bariéry v prostoru jsou odstraňovány a předchází se vzniku nových.

Koncepční dokument Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ) svým řešením nastaví dlouhodobou integrovanou strategii rozvoje města Písku s cílem uspokojení potřeb mobility veřejnosti i podnikatelské sféry ve městě a okolí, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. V návaznosti na Územní plán města Písku koncepční plán zkoordinuje požadavky na územní a dopravní plánování a dále stanoví podmínky pro rozhodování v území a uspořádání a funkční využití veřejných prostranství v návaznosti na urbánní začlenění veřejné zeleně, dopravních staveb i veřejné infrastruktury ve vztahu ke krajinnému rázu.

Dokument nastavuje systém provázanosti jednotlivých veřejných prostranství včetně dopravního systému, který zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezeným dopadem na životní prostředí, snižování spotřeby energie a bezpečnou dopravu s minimalizací kritických míst.

V současné době se organizační složka Smart Písek aktivně zapojuje do vytváření navazujících akčních plánů, a to především ve spolupráci s Městskými službami Písek a Městskou policií Písek. V neposlední řadě se pak organizační složka podílela na zavedení nového schématu městské hromadné dopravy na konci roku 2020.