Klimatolog města PísekDatum: 16.06.2021 Kategorie: Plánované projekty

Účelem projektu je, aby se město naučilo efektivně pečovat o klima ve svém intravilánu i extravilánu a co nejvíce mírnilo negativní jevy spojené se současnou urbanizací. Péče o klima v rámci města je důležitým ukazatelem kvality života a neměla by být do budoucna opomíjena, proto na podnět organizační složky vznikne pozice městského klimatologa, do jehož gesce bude tato činnost spadat.


Projekt je v současné době v přípravné fázi a je rozdělen na 2 části. První část se věnuje zřízení pozice městského klimatologa a druhá část se věnuje osvětě veřejnosti ohledně klimatických změn.

Zřízení pozice Klimatologa města Písek 
Město Písek se přijetím Paktu starostů a primátorů pro klima a energii zavázalo ke snížení emisí CO2 o 40 % do r. 2030 a zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Následně došlo k vytvoření dokumentu s názvem SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který byl dne 18.11.2019 usnesením číslo 696/19 schválen radou města a dne 6.5.2021 byl schválen zastupitelstvem města jakožto strategický dokument.  

Městská klimatologie je vědní obor, který je důležitým nástrojem pro rozhodování především při územním plánování, eliminaci či minimalizaci negativních jevů způsobených klimatickými změnami atd. Pozice klimatologa je dlouhodobě považována za příklad dobré praxe v mnoha zahraničních městech. 

Myšlenkou celého projektu je vytvoření systému hodnocení plánované investiční akce města z klimatického pohledu. Ke každé investiční akci města bude potřeba kromě vyjádření odboru životního prostředí a dalších zainteresovaných subjektů i vyjádření městského klimatologa, který zhodnotí dopad konkrétní akce a posoudí její vliv na město z pohledu klimatu. 

Místní dny pro klima a energii Písek 
V rámci dotace by byly vyčleněny i finanční prostředky na uspořádání akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu. Organizační složka Smart Písek v roce 2019 (podobná akce měla být pořádána i v roce 2020, ale z důvodu pandemie došlo k jejímu odložení) již pořádala jednodenní aktivitu v rámci evropského týdne mobility. Kromě venkovních akcí byly zajištěny i panelové diskuze s žáky středních škol, promítání filmů s energetickou a klimatickou tématikou a další přidružené činnosti.