ProjektySdílená kola v Písku II

Datum: 01.05.2021 Kategorie: Projekty v realizaci

Sdílená kola jsou dalším doplňujícím prostředkem veřejné dopravy, který bude možné pro pohyb po městě využívat. V kombinaci se stávající autobusovou dopravou se podaří dosáhnout žádoucího synergického efektu. Pohybovat se po Písku tak bude efektivnější, časově i místně variabilnější a může zaujmout i další typy cestujících,“ konstatoval Patrik Horažďovsky, garant v oblasti mobility Smart Písek.

Přečíst celé ⇾

Pilotní projekt: zelené střechy v Písku

Datum: 14.04.2021 Kategorie: Plánované projekty

Dne 6.5.2021 došlo zastupitelstvem města ke schválení strategického dokumentu SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, kde jedním z bodů naplnění tohoto dokumentu je realizace pěti pilotních projektů zelených střech na stávajících i nových střechách.

Přečíst celé ⇾

Švédské stromy

Datum: 14.03.2021 Kategorie: Plánované projekty

Jedná se o novou metodu sázení městské zeleně zaměřenou na stromy. Kancelář Smart Písek převzala tuto myšlenku ze Švédska kde se touto problematikou zabývají již několik let.

Přečíst celé ⇾

URBANIA

Datum: 14.02.2021 Kategorie: Realizované projekty

Interaktivní výstavu pořádaná Sladovnou Písek ve spolupráci se Smart Písek, městem Písek a jejím cílem je nahlédnout pod pokličku osmi situací, se kterými se město vypořádává, a na vlastní kůži zažít, co v takových situacích obnáší být správcem města.

Přečíst celé ⇾

Nové autobusy a jízdní řády

Datum: 27.01.2021 Kategorie: Projekty v realizaci

Nové autobusy začnou v Písku naplno jezdit od 13. prosince, odkdy budou zároveň platit nové jízdní řády. Ve stejný termín se také spustí nový systém linkového vedení autobusů, který přinese například zjednodušení jízdních řádů a snížení počtu linek z jedenácti na šest.

Přečíst celé ⇾

Climathon 2020

Datum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Climathon je celosvětová akce, která se každoročně koná 13. listopadu současně ve více než sto padesáti světových metropolích. Jedná se o hackathon zaměřený na problematiku klimatických změn. Na této akci se setkají lidé s nadšením a schopnostmi řešit výzvy, s nimiž se města potýkají.

Přečíst celé ⇾

COST - European Cooperation in Science and Technology

Datum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum. Město Písek bylo k účasti v projektu vyzváno v rámci mezinárodní spolupráce v rámci projektu +CityxChange a spolu s městem Písek se projektu účastní rovněž Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Přečíst celé ⇾

Zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001

Datum: 14.07.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Účelem projektu je zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu i řízených organizací. Toho je docíleno především vytvořením dedikované pozice energetického managera, formalizací a zavedením procesů energetického managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy.

Přečíst celé ⇾