ProjektyCOST - European Cooperation in Science and Technology

Datum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum. Město Písek bylo k účasti v projektu vyzváno v rámci mezinárodní spolupráce v rámci projektu +CityxChange a spolu s městem Písek se projektu účastní rovněž Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Přečíst celé ⇾

Zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001

Datum: 14.07.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Účelem projektu je zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu i řízených organizací. Toho je docíleno především vytvořením dedikované pozice energetického managera, formalizací a zavedením procesů energetického managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy.

Přečíst celé ⇾

Internet věcí

Datum: 15.08.2019 Kategorie: Realizované projekty

Rada města Písku na svém jednání 23. března 2018 pověřila organizační jednotku Smart Písek podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities. Žádost se bude týkat projektu pilotního ověření možností využití sítí internetu věcí (Internet-of-Things, IoT).

Přečíst celé ⇾

+CityXChange

Datum: 12.11.2018 Kategorie: Projekty v realizaci

Písek se stal součástí společenství sedmi evropských měst, které uspělo před Evropskou komisí s ambiciózním projektem +CityxChange, jehož záměrem je decentralizace obchodování s elektrickou energií.

Přečíst celé ⇾

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT (IROP 28)

Datum: 20.08.2018 Kategorie: Realizované projekty

Projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Číslo a název výzvy: 06_16_044 28. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2

Přečíst celé ⇾

Úsporná opatření na objektech města formou EPC

Datum: 15.06.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek má ve svém vlastnictví řadu objektů. Už od roku 2013 řadě z nich realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.

Přečíst celé ⇾

Dopravní navigační systém

Datum: 15.03.2018 Kategorie: Realizované projekty

Město Písek spustí 1. ledna 2018 navigační systém parkování, který bude využívat data z mobilních telefonů. Systém pokryje téměř 1200 parkovacích míst.

Přečíst celé ⇾