COST - European Cooperation in Science and TechnologyDatum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum. Město Písek bylo k účasti v projektu vyzváno v rámci mezinárodní spolupráce v rámci projektu +CityxChange a spolu s městem Písek se projektu účastní rovněž Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.


Evropská spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology, COST) je organizace financovaná Evropskou unií, jež umožňuje vědcům a inovátorům nejen z Evropy koordinovat společné výzkumy, tzv. COST Actions. COST slouží jako platforma pro spolupráci a propojování široké škály vědců se stejnými oblastmi zájmu, tyto výzkumy však nejsou přímo financované EU. 

COST má za cíl především spojovat a umožňovat sdílení informací či zapojení mladých vědců. Evropská spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu byla založena v roce 1971 a v současné době má 38 členských států a 1 partnerský stát. 

Výzva Positive Energy Districts European Network je zaměřena na přípravnou část vedoucí k výzkumu a vývoji, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.