Pilotní projekt: zelené střechy v PískuDatum: 14.04.2021 Kategorie: Plánované projekty

Dne 6.5.2021 došlo zastupitelstvem města ke schválení strategického dokumentu SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, kde jedním z bodů naplnění tohoto dokumentu je realizace pěti pilotních projektů zelených střech na stávajících i nových střechách.


Kancelář Smart Písek plánuje ve spolupráci s Odborem investic a rozvoje započít v nejbližší době realizaci tohoto záměru. V současnosti probíhá výběr vhodných střech pro realizaci tohoto investičního záměru a následně dojde ke zpracování projektové dokumentace.