Climathon 2020Datum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Climathon je celosvětová akce, která se každoročně koná 13. listopadu současně ve více než sto padesáti světových metropolích. Jedná se o hackathon zaměřený na problematiku klimatických změn. Na této akci se setkají lidé s nadšením a schopnostmi řešit výzvy, s nimiž se města potýkají.


Climathon láká inovátory, podnikatele, studenty a profesionály, aby pro města navrhovali nová řešení problémů spojených s klimatickými změnami. Těmto problémům totiž čelí většina měst na světě. Písek se v letošním roce připojil k akci a pro účastníky definoval hlavní soutěžní oblast. První ročník v Písku se zaměřil na zlepšení kvality životního prostředí v Písku, konkrétně na využívání vody ve městě, vysychání měst a úbytek vody v městských oblastech. Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o probíhajících klimatických změnách na úrovni municipalit.

Ve spolupráci se širokou veřejností přinesla tato akce dva hlavní nápady. Prvním je vytvoření kaskády akumulačních a retenčních nádrží se zapojením vody ze Třech rybníků. Druhým je plán na vytvoření naučné stezky, která bude mít informační a edukační rozměr a která se bude zabývat rolí vody ve městě a jejím využitím v krajině.

V plánu je pokračování této úspěšné akce i v dalším roce s názvem: Climathon Písek 2021.

Vizualizace kaskády akumulačních nádrží

Došlo ke zpracování projektové dokumentace. V plánu je uspořádat Climathon 2022 kde budou výsledky prezentovány.