Zelené stěnyDatum: 03.03.2022 Kategorie: Plánované projekty

Jejich princip spočívá v tom, že ke stěně je připevněno médium (substrát, vodou nasáklá látka atp.) a z tohoto média vyrůstají živé rostliny, často několik druhů, které tvoří zajímavé barevné vzory.


Zelená fasáda je oproti tomu zeď domu pokrytá popínavými rostlinami jako jsou břečťan nebo přísavník. Tento způsob oživení fasád se používá odnepaměti, není na něm však příliš co vylepšovat. Stěny namísto toho představují určitou hravost. V zimě nabízí jiné, zajímavé podoby, navíc jsou prostorově mnohem rozmanitější po celý rok.

Jde o zcela převratný trend a nový způsob pojetí a využití vertikálního prostoru. Zelené stěny jsou skvělým představitelem architektury bydlení 21. století. Znamenají nenásilný návrat zeleně do měst, ze kterých už téměř vymizel horizontální prostor. Jsou příjemné a luxusní, prestižní i ozdravné. Díky možnosti působit na několik smyslů zároveň přináší do bytů zcela novou dimenzi.