Do internetu věcí jsou připojovány první senzoryProjekt, jehož cílem je vytvoření funkčního systému sběru dat z čidel a zařízení umístěných na území města Písku a jeho blízkém okolí, je na počátku své realizace. Práce nyní probíhají v písecké galerii Sladovna, kde jsou připojovány senzory k vodoměrům.


Ke zveřejnění získaných dat bude využit již funkční energetický portál společnosti Enesa (http://portal-pisek.enesa.cz), který v současné době monitoruje spotřebu tepla a náklady za něj vynaložené v městských organizacích a na píseckých základních školách.

Začíná tak vznikat ekosystém, do něhož budou postupně přidávána další zařízení. Zajímavou by měla být především instalace čidel měřících hladinu oxidu uhličitého ve školních třídách, se kterou se také počítá.