Evropský Bauhaus: AktivovatV půlce dubna jsme se vydali do Prahy na konferenci nazvanou Evropský Bauhaus: Aktivovat! Cílem bylo posoudit současné úsilí této evropské iniciativy v České republice a zaměřit se na budoucí perspektivy. Tento koncept je navíc součástí projektu Re-Value, do kterého jsme zapojeni.


Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy ve spolupráci s dalšími partnery blíže představil koncept Nový Evropský Bauhaus (NEB). Akce se konala 15.4.2024 a byla rozdělená do dvou bloků. NEB je kreativní iniciativa, která spojuje vědu s technologiemi, uměním, kulturou a sociálním začleňováním, a tak umožňuje designu nalézat řešení pro běžné problémy. Tento projekt má za cíl transformovat lokality, kde žijeme, a to z hlediska životního prostředí, ekonomiky a kultury.

Dopoledne vystoupili někteří zahraniční hosté. Sven Buch z Dánska navrhl projekt „From Isolation to Inclusion“, jehož cílem je proměnit dříve zanedbávané městské prostory ve městě Aalborg. Thomas Bourdaud z Francie představil publiku plán neziskové organizace Plateau Urbain využít dočasně volné budovy. Následovaly informace o konkrétních akcích pořádaných Magistrátem hlavního města Prahy.

V odpoledních hodinách představili zástupci firem a sdružení konkrétní a zajímavé projekty v souladu s principy NEB. Následná panelová diskuse byla zakončena tématem přeměny brownfieldů a dalších neatraktivních míst ve funkční a estetická místa dostupná všem.

NEB symbolizuje inovativní životní styl současného světa a jeho aktuální výzvy. Jeho podstata spočívá v tom, že každá novinka, každá inovace by měla být nejen funkční, ale také udržitelná, dosažitelná pro společnost a přirozeně esteticky přitažlivá. Zjistili jsme, že v mnoha oblastech není New European Bauhaus dostatečně známý, a tudíž je nezbytné zlepšit komunikaci, osvětu a distribuci informací. 

fotografie zdroj: IPR Praha, Ivan Němec