Evropský klimatický paktMěsto Písek se zapojilo do pilotního projektu, který má za cíl přiblížení problematiky životního prostředí a udržitelnosti občanům města. Společně s portugalskou Setúbal a polskou Łódź budeme spolupracovat a sdílet zkušenosti v rámci této problematiky.


Evropský klimatický pakt vybízí všechny, jednotlivce i organizace, aby začali v otázkách ochrany klimatu jednat. Inspiruje ke konkrétním aktivitám (závazkům), které lidé mohou podniknout, abychom podpořili vznik udržitelnější Evropy. Tyto závazky mohou mít podobu drobných změn v oblasti udržitelnosti nebo i velkých, odvážných iniciativ. Jedná se o praktické změny v našem každodenním životě – od toho, jak vyrábíme, spotřebováváme, dopravujeme se, vytápíme nebo ochlazujeme naše obydlí, až po to, jak pracujeme a společně žijeme.

V rámci dvou workshopů můžete:

  • Získat informace o změně klimatu a o tom, co to znamená pro váš svět.
  • Provést praktické změny – velké nebo malé – abyste snížili svůj dopad na životní prostředí.
  • Spojit se s ostatními a podělit se o nápady a zkušenosti.
  • Stát se tvůrcem změn ve svém vlastním světě a inspirovat ostatní k tomu, aby začali jednat.
  • Začít se na věcech podílet s lidmi kolem vás – přáteli, kolegy nebo sousedy – a maximalizovat tak účinek, který z vašeho počínání vyplyne.

Cílem projektu je rozvinout v rámci města diskuzi na téma životního prostředí a aktivně spolupracovat s občany a zapojit je do této problematiky.

Termíny a přesný čas obou workshopů budou oznámeny.