Komunitní energetika, naše budoucnost?Stanou se v blízkém budoucnu drobná energetická společenství běžnou součástí našich životů? Více se dozvíte v rozhovoru s Milošem Prokýškem, vedoucím organizační složky Smart Písek.


Co to vlastně komunitní energetika je?

Tímto pojmem se označuje společná výroba a především spotřeba nejčastěji elektrické energie. Princip energetických komunit je jednoduchý – obec, její obyvatelé, místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí.

 

Jaký přínos má pro své majitele? 

Alfou a omegou jsou finanční úspory. Vyráběná energie totiž není primárně určená pro napájení sítě, ale pro vlastní spotřebu komunity. Ideální stav je, že to, co se vyrobí, se také ihned spotřebuje nebo uloží do vlastních baterií. Další výhodu představuje zajištění větší energetické soběstačnosti a tím i odolnosti v případě možného blackoutu. Za zmínku stojí i posílení vztahů mezi lidmi v rámci komunity, které propojuje realizace a provozování společného smysluplného projektu.

V čem spatřujete největší překážky? Co je třeba překonat?

Řekněme si nejprve, v čem naopak žádné překážky nejsou. Nejsou v technologické stránce věci, ta je zvládnutá dobře. Nepochybně se také brzy objeví dotační programy, které budou podporovat vysloveně komunitní energetiku a nikoli individuální instalace. Pozvolna se daří odstraňovat i nedostatky v legislativě. Úplně největší překážkou tak bude mentalita lidí. Tady doufám v brzkou změnu našeho myšlení, abychom si uvědomili, že se nejedná o nějakou kosmickou technologii a že v případě spolupráce existuje daleko větší šance dosáhnout mnohem lepších výsledků, než když bude každý kopat sám za sebe.

Co by měli udělat ti, které myšlenka komunitní energetiky zaujala?

Přihlásit se nám ideálně prostřednictvím našich webových stránek smart.pisek.eu. Samozřejmě mohou i zavolat nebo poslat e-mail.

A co jim nabídnete?

Naším cílem je dát dohromady lidi, které vize energetického společenství zajímá, a poskytnout jim maximální servis, aby bylo možné co nejdříve začít v Písku realizovat konkrétní projekty. Primárně chceme oslovit zástupce společenství vlastníků v bytových domech. Především proto, že střechy bytových domů jsou k tomuto účelu ideální a jeví se jako nejvhodnější objekty pro uskutečnění záměru. Ale vítán bude každý zájemce.

Mluvíte o poskytnutí maximálního servisu všem zájemcům. Co si pod tím lze představit?

Předně jim umožníme snadnou orientaci v prostředí, legislativě, v technologiích. Ve spolupráci s našimi partnery z akademické i soukromé sféry jim zajistíme rychlou cestu k informacím. Dozví se, jaká konkrétní řešení existují a která z nich by byla vhodná pro jejich typ objektu. Dokážeme zajistit exkurzi na místa, kde už vše funguje. Máme přehled o různých možnostech a formách financování projektů. Navíc, pokud bude o problematiku dostatečný zájem, tak se Smart Písek pokusí připravit pobídkový program, který pomůže s prvním krokem ke komunitní energetice například formou studií proveditelnosti, kterou by město kofinancovalo. Studie by měla majitelům poskytnout základní informaci o investičních nákladech, návratnosti a základních technických podmínkách pro realizaci.

Jak vlastně myšlenka na podporu komunitní energetiky vznikla?

Písek je součástí společenství sedmi evropských měst, které v roce 2018 uspělo před Evropskou komisí s ambiciózním projektem +CityxChange, jehož záměrem je decentralizace obchodování s elektrickou energií. Hlavním motivem jsou tzv. energeticky pozitivní čtvrtě, které v ročním součtu vyprodukují více energie, než spotřebují. Ovšem přestože je město významným vlastníkem nemovitostí, nelze takového stavu dosáhnout bez účasti soukromých vlastníků. A my bychom byli rádi, aby toho bylo dosaženo cestou komunitní energetiky.

Pozn.: Rozhovor vydal ve svém dubnovém čísle Zpravodaj města Písku