Město Písek chce bezpečnější elektronickou komunikaciRada města Písek schválila na svém jednání ve čtvrtek 19. července 2018 připojení Písku k dalšímu návrhu projektu, který se uchází o přízeň Evropské komise a usiluje o zařazení do programu Horizon 2020.


Bez internetu a mobilních telefonů si dnešní dobu už možná ani neumíme představit. Pomocí moderních technologií dokážeme komunikovat, nakupovat, podepisovat dokumenty a mnoho dalších úkonů, při nichž je nutné zasílat svá osobní data. Ta se však mohou stát kořistí útočníků.

Předcházení na moderní informační a komunikační technologie, jež ochrání před útoky, je důležitým úkolem dnešní doby. Různá vývojová stádia softwarových a hardwarových komponent, neustále se zvyšující aktivita na síti a rostoucí objem vyměňovaných informací a dat vyžaduje v rámci bezpečnosti přijetí nových technik a opatření pro odhalování podezřelých kybernetických aktivit, a to při zachování důvěrnosti a soukromí. Stále více využíváme internet pro komunikaci s bankou, lékařem či úřady a chceme, aby naše data byla chráněna.

Město Písek, které je jedním z předních měst v oblasti rozvoje konceptu Smart City, se i proto zapojí do dalšího z projektů navrženého do programu Horizon 2020.Ten je největším dotačním programem EU financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 - 2020. „Projekt Cyber-attacks, jehož se mimo jiných účastní také univerzita v italském Salernu, italská provincie Prato, univerzita v německém Pasově či Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se bude věnovat dynamickému předcházení kyberútokům a bude podporovat, posilovat a usnadňovat spolupráci a sdílení dat a informací v oblasti kybernetické bezpečnosti," vysvětluje Miloš Prokýšek, garant oblasti informační technologie písecké Smart kanceláře.

Účast Písku v případě schválení projektu přinese posílení bezpečnosti IT infrastruktury provozované městem, její ověření nezávislými autoritami, zvýšení kvalifikace odpovědných odborných pracovníků a zavedení nových bezpečnostních opatření. Elektronická komunikace se v budoucnu stane hlavním způsobem výměny informací mezi úřady a občany, proto je důležité, aby byla co nejbezpečnější.

„Jsem rád, že se po ohromném úspěchu s projektem +CityxChyange připojujeme k dalšímu návrhu, který bude Evropská komise posuzovat. Rádi bychom se po boku významných partnerů, jakými zapojené univerzity bezesporu jsou, podíleli na posilování kybernetické bezpečnosti. V případě úspěchu budou náklady města Písek spojené s účastí v projektu stoprocentně hrazeny dotací,“ okomentoval schválení připojení se města Písek k projektu místostarosta Josef Knot.

Petr Brůha, Smart Písek