Město Písek má vlastní „chytré“ pracovištěMěsto Písek má vlastní „chytré“ pracoviště Prvního února oficiálně zahájila svou činnost kancelář pro projekt Rozvoj Smart City Písek. Její agenda bude spadat do kompetence místostarosty města Písek Josefa Knota. Provoz kanceláře je z 95 procent financován z operačního programu zaměstnanost, který financuje mimo jiné také zefektivnění veřejné správy.


 „Abychom si udrželi pozici „smart“ leadera mezi českými městy střední velikosti, potřebovali jsme zřídit odborné pracoviště, které zastřeší aktivity kolem Smart City Písek a přijde se systémovými koncepcemi, které vytýčí naše priority v rámci oblastí definovaných Modrožlutou knihou a na základě nich navrhne projekty vhodné k realizaci. Obdobné pracoviště zatím žádné další české město usilující o zavádění konceptu chytrých měst nezřídilo. Písek může proto získat určitou komparativní výhodu,“ zdůvodnil existenci pracoviště místostarosta Josef Knot.

Provoz kanceláře je z 95 procent financován z operačního programu zaměstnanost, který financuje mimo jiné také zefektivnění veřejné správy. Do tohoto pracoviště, vyčleněného jako samostatná organizační složka města, bylo radou města jmenováno celkem pět osob. Ti budou pro město pracovat na částečné úvazky, dohromady se jedná jen o 2,0 úvazku, což odpovídá potřebám města velikosti Písku.

Ačkoli pracoviště ještě ani nezačalo naplno fungovat, vedoucí Ing. Vladimír Zadina a PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D, garant oblasti informační technologie, se už vydali do irského Limericku řešit jeden z pilotních projektů, do kterého se město Písek zapojilo. Nese název BALANCITIES a Písek k účasti před několika měsíci oficiálně přizvalo partnerské město Trondheim, které je „vedoucím partnerem“ konsorcia měst, konkrétně již zmíněného norského Trondheimu, belgické Lovaně a irského Limericku. Město Písek tak má šanci za evropské prostředky dosáhnout na drahé, ale efektivní chytré technologie. Kromě Písku se do celoevropských vlajkových projektů zatím zapojila jen Praha a Brno.

„Norové nám nabídli zapojení v roli tzv. „Follower City“, tedy jakéhosi následovníka. Naším úkolem bude sledovat jednotlivé projekty vedoucích měst a poté tyto jednotlivá chytrá řešení aplikovat v našem městě. V Limericku jsme minulý týden intenzívně pracovali na finální definici projektového záměru, kterého se nakonec účastní šest měst a přibližně dalších 30 subjektů, především z oblasti technologických firem, jako jsou Mircrosoft nebo ABB. Setkání nám pomohlo doladit poslední úpravy projektové žádosti, která musí být k hodnocení předána nejpozději 14. února,“ přiblížil obsah jednání v Irsku vedoucí organizační složky Smart Písek Vladimír Zadina.

Mgr. Martin Volny
specialista PR organizační složky Smart Písek


Zasedání