Město Písek míří k nižší spotřebě energiíDěje se tak prostřednictvím kanceláře SMART Písek, která se chystá ve městě zavést systém energetického managementu a certifikaci ISO 50001.


Cílem je pomocí systémových řešení zajistit efektivní hospodaření s energiemi jak v městských budovách, tak také ve všech městských organizacích. Energetický management označuje souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů.

Příkladem konkrétních kroků v případě města Písek bude např. provedení detailní energetické inventury s pravidelnou aktualizací. Zahrnovat bude především typ a objem dodaných energií pro veškerý majetek města a městských organizací (budovy, zařízení, veřejné osvětlení atd.). Následovat bude optimalizace smluv, tarifů a koordinace hromadného nákupu energií.

Dojde k nastavení systematického sběru energetických dat (el. energie, teplo, voda a plyn), spotřeba bude pravidelně sledována a průběžně vyhodnocována a v reakci na odchylky ve spotřebě bude na mimořádné stavy okamžitě reagováno.

Pro dosažení maximálních úspor v souladu s cíli města bude v této oblasti probíhat úzká spolupráce s městskou správou a městskými organizacemi (Smart Písek, Odbor investic a rozvoje, Domovní a bytová správa Písek, Městské služby Písek, Lesy města Písku apod.). 

Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos. Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci.

Realizaci projektu zajistí nový člen týmu kanceláře SMART Písek, který vzejde z právě probíhajícího výběrového řízení. Působení nového kolegy, či kolegyně na pozici Energetický specialista bude plně hrazeno ze získané dotace MPSV.