Město Písek bude sdílet své zkušenosti v BrněMěsto Písek bylo pozváno městem Brno, aby se zúčastnilo každoročního veletrhu URBIS Smart City Fair 2020. Na panelové diskuzi s názvem – "LIGHTHOUSE Projekty: Výměna zkušeností českých měst zapojených do výzvy H2020", zaměřené na chytrá města, vystoupí zástupci města Brna, Kladna, Prahy, Písku a budou sdílet své poznatky a zkušenosti.


Veletrh URBIS Smart City Fair 2020

Představuje městům, obcím a aktivním občanům koncepci chytrých měst. A to skrze prestižní dvoudenní mezinárodní konferenci, která se odehraje ve dnech 2.- 4. 9. 2020 na brněnském výstavišti. Součástí je také unikátní výstava firem, které návštěvníkům představí nejnovější trendy a řešení, jak uvést koncept Smart city do praxe.

Třetí ročník veletrhu nabídne ještě více prostoru a témat než předchozí ročníky. Hlavní tematické pilíře doplní i stěžejní problematika současné doby. V tomto směru veletrh přinese chytrá řešení pro zmírnění negativního dopadu v souvislosti s šířením covid-19 a možné cesty k nastartování ekonomiky v období nastupující recese. Budou prodiskutovány zkušenosti představitelů veřejné správy z posledních měsíců i úspěšně implementovaná řešení v této krizové situaci. Veletrh také přiblíží, jaká technologická a organizační opatření využít, kde efektivně hledat úspory a jak zajistit další udržitelný rozvoj samospráv.

Letos veletrh přivítá ve významném zastoupení představitele evropské platformy EIP-SCC. The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (neboli Evropské inovační partnerství pro chytrá města a komunity) je organizace podporovaná Evropskou komisí. Platforma sdružuje zejména města, malé a střední podniky, zástupce průmyslových odvětví, investory či vědce, kteří otázku smart cities řeší. Společně usilují o sdílení know-how, zefektivnění služeb, infrastruktury a technologických vylepšení, které vedou k růstu těchto společností. Na veletrhu bude mít tato platforma nejen vlastní expozici, ale také veřejné zasedání s prezentacemi zástupců Evropské komise i EIP-SCC, či setkání jednotlivých tematických iniciativ. Zástupci budou sdílet dosavadní zkušenosti a také zazní, jaké plány má EK a jednotlivé iniciativy pro samosprávy. V rámci programu budou mít zástupci samospráv možnost sdělit svoje potřeby a názory.Fotografie z panelové diskuze s názvem – "LIGHTHOUSE Projekty: Výměna zkušeností českých měst zapojených do výzvy H2020"

.