Návštěva partnerského města VõruNa začátku měsíce září se náš tým vypravil do partnerského města Võru v rámci projektu +CityxChange, do kterého je Písek zapojen. Võru je město ležící v jihovýchodním Estonsku u jezera Tamula a patří do kraje Võrumaa. Toto malebné městečko má zhruba deset tisíc obyvatel.


Největším problémem Võru je, že se lidé stěhují do okolních obcí nebo větších měst v Estonsku. V centru Võru a památkové oblasti chybí různé aktivity, a proto většina obyvatel žije na předměstí města. Navíc tam nejsou žádné univerzity a mladí lidé kvůli tomu odcházejí. Důležitým faktorem při stěhování obyvatel do větších měst je také nedostatečná veřejná doprava. Võru potřebuje oživit centrum, udělat z památkové oblasti atraktivní místo pro život a podnikání a rekonstruovat budovy tak, aby byly energeticky účinnější.

Návštěva partnerského města se konala od 5. do 8. září a hlavním tématem byla tzv. smělá vize ("Bold City Vision"), renovace budov ve Võru (problematika rekonstrukčních dluhů, finanční modely) a prezentace a diskuse o e-mobilitě. Také se diskutovalo o výzvách, příležitostech a zkušenostech jednotlivých partnerských měst, což jsou Písek, Võru, Trondheim, Limerick, Smolyan, Alba Iulia a Sestao.  

Võru se v rámci projektu +CityxChange zaměřuje na to, jak vrátit život do centra města poskytováním analýz, vizí a plánů pro historické území v rámci inovací a energetické účinnosti. Jako příklad se Võru snaží analyzovat, zda je možné zrealizovat PEB (pozitivní energetické čtvrti) mezi obecními budovami v památkové zóně.

Hlavním vyústěním projektu +CityxChange je tzv. "Bold City Vision" (smělá vize), která nám umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Klíčovými dokumenty a podklady k vytvoření této vize pro Písek byli zejména Akční plán pro udržitelnou energii a klima, Plán udržitelné mobility, Modrožlutá kniha (koncepce Smart City) a koncepční dokument Modrozelená infrastruktura. Všechny tyto dokumenty lze považovat za strategické vize nové generace, které částečně nebo zcela odrážejí Cíle udržitelného rozvoje OSN. Město Písek v rámci projektu +CityxChange kladlo značný důraz na propojení svých strategických plánů a vizí s evropskými trendy. Navíc se ukázalo, že zásadní význam má větší zapojení zainteresovaných stran, zejména občanů. Přestože se tuto oblast podařilo výrazně posílit, stále je co zlepšovat. 

Vzhledem k charakteru projektu +CityxChange byla potřeba úzké spolupráce s veřejností, zejména s majiteli domů, zcela novou zkušeností. Projektový tým si musel osvojit velké množství nových metod podpory komunikace mezi občany a městem a mnohé z nich přizpůsobit místním podmínkám a mentalitě. Problematickým se zpočátku jevil zejména úkol přeměnit zpětnou vazbu v realizovatelné výstupy. Tento problém se podařilo vyřešit především důslednou lokalizací obecných otázek až na úroveň konkrétní ulice. Z pohledu vedení města je zásadním zjištěním potřeba posílit princip rozhodování na základě dat a důsledné naplňování stanovených cílů či indikátorů ve strategických dokumentech. 

Město Písek je dlouhodobě vnímáno jako progresivní město v České republice bez výrazných ekonomických, ekologických a dopravních problémů. Tato pozice umožňuje Písku zaměřit se především na zlepšování kvality života svých obyvatel a podporu podnikání. Město směřuje ke klimatické neutralitě v roce 2050 a v souvislosti s událostmi posledních let k posílení celkové odolnosti města, a to z hlediska mobility, klimatu, bezpečnosti, podnikání a sociálních aspektů.