Návštěvy partnerských městMěsto Písek se stalo součástí společenství sedmi evropských měst, které uspělo před Evropskou komisí s ambiciózním projektem +CityxChange, jehož záměrem je decentralizace obchodování s elektrickou energií. Projekt se pomalu ale jistě blíží ke konci a v rámci projektu probíhají vzájemné partnerské návštěvy měst, které přináší mnoho zkušeností a změn.


Letos naše kancelář Smart Písek navštívila španělské Sestao, rumunskou Alba Iulii a Bulharský Smolyan. Do Sestaa jsme zavítali v březnu tohoto roku. Sestao je město a obec s 27 296 obyvateli ležící v provincii Biskaj v autonomním společenství Baskicko na severu Španělska. Hlavním cílem návštěvy bylo zaměřit se na energetické komunity, udržitelnost, partnerství s průmyslovými partnery a tzv. "storytelling workshop". Měli jsme možnost podívat se například na dálkové vytápění v Sestau provozované na biomasu nebo na Alto Horno ("vysoká pec"), která se zaměřuje na sekvestraci uhlíku na brownfieldu pomocí prérie a ovcí. Také jsme se prošli po závěsném mostu Puente Colgante, který patří ke světovému dědictví UNESCO a byl navržen žákem pana Eiffela. Mimo jiné jsme také absolvovali workshop na téma vyvíjení různých globálních opatření, aby se daly aplikovat a upravovat lokálně. V neposlední řadě jsme diskutovali na téma energetické komunity a jejich využití. 

Alto Horno

Alto Horno

Naše další zastávka byla Alba Iulia, kam jsme zavítali v květnu. Alba Iulia (česky Karlovský Bělehrad) je obkolopená řekou Mureș. Žije tu přibližně 64 tisíc obyvatel. Na programu jsme měli diskuzi o energetických komunitách, financování projektů a nových obchodních modelů, klimatickou neutralitu a také vytváření PEB (pozitivních energetických čtvrtí). Vyslechli jsme si přednášku ohledně zapojení občanů (tzv. "citizen engagement"), na které se Alba Iulia specializuje a také jsme se zaměřili na alternativy pro implementaci PEB. Také jsme si vyzkoušeli zahrát hru “Positicity+”, kterou vytvořili v našem partnerském městě Trondheim. Jedná se o deskovou hru, která edukuje na téma energetické výměny. Odpoledne nás čekala návštěva Delphi Electric. Jedná se o první pozitivní energeticky soběstačnou budovu ve městě se špičkovými technologiemi postavenou místním energetickým šampiónem. Podívali jsme se ale také na citadelu Alba Carolinu, která je největší citadelou v Rumunsku a byla postavena v letech 1715 až 1738. Na místě, na kterém byla postavena, se dříve nacházely další dvě opevnění, římský hrad Legio XIII Gemina a středověká citadela v Bălgradu. 


Budova Delphi Electric

Náš zatím poslední výlet byl v červnu do bulharského Smolyanu. Toto město leží v jižním Bulharsku ve střední části Rodopů v údolí řeky Černa, prítoku Ardy. Je správním střediskem stejnojmenné obštiny a Smoljanské oblasti a má necelých 30 tisíc stálých obyvatel. Zabývali jsme se například osvědčenými postupy pro vnitřní organizaci obcí z hlediska řešení klimatických a energetických výzev na místní úrovni, energetickou chudobou, budováním PEB nebo jednotným kontaktním místem pro energetickou účinnost a jaké jsou možnosti pro obce včetně kladů a záporů. Naši partneři nás zavedli do Sky Hub Smolyan, prvního sdíleného prostoru ve městě pro rozvoj IT komunity, začínajících podnikatelů i pro nezávislé pracovníky, kteří ještě nemají vlastní kancelář. Ukázali nám také jejich PEB čtvrť a příklady dobré praxe v energetických komunitách. Z památek jsme zavítali do vesnice Shiroka Laka. Je to vyhlášená architektonická a folklórní rezervace.

Shiroka Laka

V září nás ještě čeká cesta do estonského Võru a projekt +CityxChange zakončíme v norském Trondheimu. Vzhledem k charakteru projektu byla potřeba úzké spolupráce s veřejností, zejména s majiteli domů, zcela novou zkušeností. Projektový tým si musel osvojit velké množství nových metod podpory komunikace mezi občany a městem a mnohé z nich přizpůsobit místním podmínkám a mentalitě. Z pohledu vedení města je zásadním zjištěním potřeba posílit princip rozhodování na základě dat a důsledné naplňování stanovených cílů či indikátorů ve strategických dokumentech.