Ohlédnutí kanceláře Smart Písek za uplynulým rokemProjektů, které jsme v roce 2021 realizovali nebo se na nich podíleli, byla celá řada.


Za zmínku určitě stojí například participativní rozpočet města. Jde o možnost občanů Písku rozhodovat o využití části prostředků z rozpočtu města. Neduhem pilotního ročníku z roku 2020 byla podmínka osobní identifikace, kvůli které museli zájemci o zapojení do projektu chodit na radnici. V tomto ohledu došlo v loňském roce ke zjednodušení, když naše kancelář zabezpečila možnost identifikace prostřednictvím tzv. e-identity. Tedy z pohodlí domova, bez nutnosti kamkoliv chodit. 

 

Velkým tématem loňského roku byla energetika. S využitím dotace z MPSV vznikla na jaře ve Smart Písek nová pracovní pozice Energetický manažer. Hlavním úkolem pro naše nové kolegy je především vyhledávání možných úspor energií v rámci subjektů spadajících do správy města Písek. Podílí se ale také na budování nových zdrojů energie, a to zejména v oblasti komunitní energetiky, které ve Smart Písek věnujeme velkou pozornost.  

 

Z oblasti mobility lze vyzdvihnout především pokračování sdílené cyklistiky. Zcela bezemisně se dalo od května do listopadu po městě přepravovat na stovce bicyklů provozovaných společností Nextbike Czech Republic s.r.o. Alternativní veřejná doprava po Písku se jednoznačně ujala. Svědčí o tom přes dvaadvacet tisíc uskutečněných výpůjček modrobílých jízdních kol. Takto cestovat po Písku bude možné i letos od dubna.

 

S přispěním kanceláře Smart Písek došlo také na rozšíření kulturní nabídky ve městě. Ve spolupráci se Sladovnou byla v jejích prostorách uspořádána zajímavá interaktivní výstava Urbania. Návštěvníkům umožňovala zajímavou formou nahlédnout do tajů fungování města.

 

Rozvoj podnikání zase podpořil projekt Podnikni To! Jednalo se o seriál kurzů určený zájemcům o podnikání. Ti se od zkušených lektorů-podnikatelů dozvěděli, čemu se v počátcích podnikání vyvarovat a co naopak vede k rychlejšímu dosažení cíle, tedy vlastnímu úspěšnému podnikání. Účastníci se po několik podzimních týdnů setkávali v Městské knihovně Písek a naše kancelář zajišťovala bezproblémový průběh celého projektu. Zájem o kurzy byl nebývalý, proto mnohé určitě potěší, že bude v únoru letošního roku opět pokračovat.  

 

Jednou z nejviditelnějších aktivit kanceláře byl pilotní ročník akce nazvané Hlava v Písku. Šlo o týdenní událost, která v závěru října veřejnosti umožnila poznat své město z jiné stránky. Kdokoli měl zájem, mohl se podívat na místa ve správě města, kam není za běžných okolností přístup. Lidé tak zavítali například do městské teplárny, kompostárny, úpravny vod, třídírny odpadu nebo se vypravili na komentovanou prohlídku po Píseckých horách. Jedním z bodů programu byla také oceňovaná přednáška klimatologa Václava Cílka. Velký zájem ze strany obyvatel i návštěvníků města o Hlavu v Písku zajistil její pokračování také v roce 2022.

 

Z pohledu kanceláře Smart Písek lze loňský rok zhodnotit jako úspěšný. Zejména proto, že se přes komplikace způsobené hlavně pandemií podařilo rozšířit spolupráci s občany a posílit jejich zapojení do dění ve městě. A v tomto trendu máme v plánu pokračovat i v letošním roce.