Participativní rozpočet města PískuParticipativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Je to příležitost pro občany, kteří chtějí věnovat svůj čas na to, aby se jim ve městě žilo lépe.


Co je participativní rozpočet?

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení, z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Participativní rozpočet města Písku.

Město Písek se zařazuje mezi stále více měst, která chtějí občanům umožnit rozhodování o části prostředků z obecního rozpočtu. V Písku se jedná konkrétně o 5 mil. Kč, tj. cca 0,6 % celkových výdajů.

Každý občan může podat návrh, který by měl splňovat finanční limit do 1 mil. Kč s DPH a také podmínky dané schválenými pravidly. Projekt by měl být veřejně prospěšný, měl by být na území města a dle platného územního plánu, doplněný nákresem, popisem a rozpočtem.

U podaných návrhů bude město posuzovat proveditelnost, poté budou zařazeny do finálního hlasování na webových stránkách. Hlasovat může každý občan města starší 18 let, má k tomu k dispozici 5 kladných hlasů a 3 hlasy záporné. Podle počtu hlasů budou k realizaci vybrány projekty až do vyčerpání celkového rozpočtu na daný rok. Jejich autoři budou v prosinci slavnostně vyhlášeni a symbolicky odměněni.

https://www.paropisek.cz/index.html