Patrik Horažďovský vysvětlil smart přístup na příkladu tvorby cyklogenereluVe čtvrtek 7. června se v zasedací místnosti MÚ Písek konalo veřejné projednání koncepce cyklistické dopravy, kterou vypracoval Ing. arch. Tomáš Cach. Součástí byl také příspěvek písecké Smart kanceláře, o který se postaral garant oblasti mobilita Ing. Patrik Horažďovský.


Patrik Horažďovský hovořil především o smart přístupu a způsobu, jakým by na řešenou problematiku mělo být nahlíženo: „Smart myšlenka je integrace více druhů doprav a je rozhodně nutné myslet na pěší a cyklistickou jako jednu z plnohodnotných doprav. Smart strategie se v jednoduchosti dá rozdělit na dvě části - organizační a technologickou. Organizační by se mělo začít a technologickou ji doplnit. Pokud se někde nainstalují například boxy na odkládání kol, ale nebude možné se k nim jednoduše dostat, tak nebudou plnit svůj účel. Je potřeba začít organizací, rozvíjet infrastrukturu a pak doplnit další technologie,“ vysvětlil specialista na dopravu z písecké Smart kanceláře.

„Dalším smart přístupem je to, že se daná problematika zkoumala komplexně. Byly popsány všechny problémy a hlavně celá rozsáhlá oblast. Výrazné plus je, že nebyly z kontextu vytrženy jednotlivé ulice, které by se rozpitvaly, ale na jejich konci už by nikdo neřešil, jak se dostat do nějakého dalšího místa,“ ocenil Patrik Horažďovský práci zpracovatele Tomáše Cacha.