Písek bude mít první „smart“ parkoviště s chytrým navigačním systémemRada města Písek dnes schválila zadání veřejné zakázky „Implementace zastřešující platformy pro dopravu v klidu s možností rozšíření do dalších druhů doprav pro město Písek“. V Písku díky tomu vznikne první opravdu chytré parkoviště.


„Jedním z primárních úkolů konceptu Smart Písek v rámci pilíře mobilita je řešit problém parkování, který dlouhodobě trápí nejen občany města, ale i návštěvníky. Osobně velmi vítám, že odborné pracoviště, které se zabývá realizací konceptu Smart Písek, dokázalo v relativně krátké době předložit radě města potřebnou dokumentaci k „chytrému“ parkovacímu systému. Na projektu rekonstrukce parkoviště P1 u Výstaviště jsme však strávili rok intenzivní práce,“ komentoval schválený materiál místostarosta Josef Knot (TOP 09), který má koncept Smart Písek ve své gesci. Parkoviště doplní terminál na dva autobusy a dobíjecí stanice na elektromobily.

Co se skrývá pod těžko srozumitelným názvem zadání veřejné zakázky, detailně přibližuje Miloš Prokýšek, garant oblasti informační technologie organizační složky Smart Písek: „Předmětem této veřejné zakázky je systém propojující chytrá parkoviště se světelnými navigačními panely. Vůbec prvním „smart“ parkovištěm bude aktuálně rekonstruované P1 u Výstaviště. Prvních pět světelných tabulí, které na něj budou řidiče navigovat, bude umístěno na hlavních příjezdových trasách do města. Postupně se počítá i se zapojením dalších parkovišť a odstavných ploch. Vedle navigace bude systém sledovat i jejich obsazenost a on-line poskytovat tyto informace řidičům. Kromě digitálních navigačních panelů bude řidičům k dispozici i webová a mobilní aplikace. Majitelé elektromobilů pak budou informováni i o obsazenosti nabíjecích stanic na území města.“

Pro umístění svislých digitálních panelů byly vybrány konkrétní dopravní uzly, například v lokalitách u křižovatky ulic Čelakovského a U Výstaviště či u okružní křižovatky ulic Pražská a Dvořákova.

A jak bude celý systém fungovat? „Parkovací plochy budou osazeny soustavou detektorů, které budou získávat data o obsazenosti. Ve spolupráci s vybudovanou parkovací platformou, zahrnující cloudové úložiště pro ukládání dat, se budou informace rozesílat do proměnného svislého dopravního značení, tedy jednoduše do digitálních panelů. Spolu se statickým informováním bude díky zastřešující parkovací platformě možné použít data také pro mobilní aplikace a informační portály, které dokáží uživatele navádět online i za pomoci mapových portálů,“ upřesnil Patrik Horažďovský, garant mobility organizační složky Smart Písek.

Parkovací systém nebude ale určen jen pro navádění na vyhrazená parkoviště. „Kromě klasické navigace na volná místa na vyhrazených parkovištích osazených detektory by měl poptávaný systém umět predikovat i obsazenost parkovacích ploch například přímo v ulicích města. Řidičům se tím zkrátí čas při hledání volného místa. Nebudeme tak šetřit jen jejich nervy, ale i životní prostředí, protože s nižším nájezdem se sníží pochopitelně i emise,“ představil novinku Josef Knot.

Martin Volný
PR specialista organizační složky Smart Písek