Město Písek se zapojí do projektu v programu HORIZON 2020Písečtí radní schválili na svém jednání 23. března 2018 zapojení města Písku do projektu +CityxChange v pozici follower city v rámci Výzvy evropské komise v programu HORIZON 2020. Hlavním tématem projektu jsou takzvané energeticky pozitivní čtvrtě, uvnitř kterých by jejich obyvatelé mohli mezi sebou výhodně obchodovat s přebytkovými energiemi bez účasti distributora.


Město Písek bylo na základě partnerství při přípravě projektu Balancities osloveno norským městem Trondheim, které je vedoucím partnerem konsorcia měst Trondheim (NO) a Limerick (IR) k zapojení se do připravovaného projektu pro grantovou výzvu v programu HORIZON 2020: Smart Cities and Communities.

„Projekt je zaměřený na lepší využití místních energetických zdrojů. Dnes, když mám například na střeše fotovoltaické panely a vyrobím přebytky, musím elektrickou energii prodat distribuční společnosti, což není příliš výhodné. Takový postup by do budoucna nemusel platit a já bych svoji energii mohl prodat sousedovi za podmínek, které si spolu dohodneme. Toto současný zákon neumožňuje. Projekt energeticky pozitivních čtvrtí by měl zahrnovat vše od legislativy až po technické řešení a zúčtování," přibližuje zpracovatel návrhu Miloš Prokýšek, zástupce vedoucího organizační složky Smart Písek.

HORIZON 2020 je zdaleka největším dotačním programem EU financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 - 2020. Příslušná výzva je otevřena od 5. prosince 2017 do 5. dubna 2018. „Dotace pro neziskové subjekty, tedy i pro město Písek, je ve výši 100 %. Předběžný návrh rozpočtu projektu je ve výši 43 mil EUR, z toho 20 mil EUR je financováno ze soukromých zdrojů. Městu Písek by dle dosavadního postupu vyjednávání o účasti měl náležet přibližně 1 mil EUR na výdaje," vysvětluje financování projektu místostarosta města Písku Josef Knot.

Projektů se vždy musí účastnit nejméně dvě vlajková města (Lighthouse Cities) a minimálně pět tzv. následovníků (Follower Cities), mezi něž bude patřit také město Písek, které se bude podílet na studiích, které vzniknou ve vlajkových městech. „Projektu se budeme účastnit od začátku. Úloha následovníka je sledovat dění ve vlajkových městech, celý proces komentovat i do něj zasahovat, ale především připravovat půdu pro přenesení ověřených technologií do Písku," doplnil Miloš Prokýšek.

Udržitelnost projektu je pět let. Přibližně tři roky připadnou na vytváření technologií a dva roky bude projekt systematicky posuzován a vyhodnocován. O úspěšnosti žádosti se rozhodne přibližně v červnu letošního roku.

Petr Brůha, PR specialista organizační složky Smart Písek