Písecká Smart kancelář chce začít využívat internet věcíRada města Písku na svém jednání 23. března 2018 pověřila organizační jednotku Smart Písek podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities. Žádost se bude týkat projektu pilotního ověření možností využití sítí internetu věcí (Internet-of-Things, IoT).


Tento projekt navazuje na již realizované investice v rámci projektů EPC a Navigačního parkovacího systému a přináší další možnosti sběru a analýzy dat, jakož i rozvoj fenoménu OpenData.

Co je internet věcí? Každý z nás si umí představit internet, který propojuje náš domácí počítač prakticky s celým světem. Princip internetu věcí je naprosto stejný. Do sítě lze zapojit libovolný počet různých zařízení s určitou funkcí, řídit je z jednoho místa a sbírat z nich užitečná data. Získané informace mohou být dále zpracovávány a využívány dle potřeby. Díky internetu věcí by město Písek získalo komplexní měřicí a analytický systém spravovatelný z jednoho místa.

V praxi to znamená, že systém dokáže na jedno místo sbírat data z teplotních čidel ve školách, hladinu CO2 ze senzorů v ulicích, průtok vody z čidel ve vodovodní soustavě a mnoho dalších parametrů. V analyzovaných datech lze následně hledat souvislosti, které pomohou k efektivnějšímu nastavení sledovaných procesů.

„Internet věcí je typický Smart projekt, protože půjde o budování infrastruktury. Nepůjde jen o aplikace, či nějaké koncové řešení, ale o úplný základ – jako bychom stavěli silnici,“ řekl zpracovatel návrhu Miloš Prokýšek, zástupce vedoucího organizační složky Smart Písek.

Cílem projektu je vytvoření funkčního systému sběru dat z čidel a zařízení umístěných na území města Písku a v jeho blízkém okolí. Na rozdíl od běžného spojení zařízení pomocí WiFi, GSM a LTE sítí je možné díky nízké energetické náročnosti IoT zařízení zabezpečit jejich provoz bateriemi v řádu let.

„Naše myšlenka je taková, že vytvoříme ekosystém, do kterého budeme postupně připojovat zařízení, mezi která patří přístroje na měření jako jsou vodoměry, teploměry, plynoměry atd. nebo zařízení se senzory. Rádi bychom realizovali například vnitřní senzorický systém sledování hladiny CO2 ve školních třídách, venku pak lze měřit nepřeberné množství parametrů jako jsou CO2, prach, vlhkost, teplota, osvit a mnoho dalších," vysvětluje Miloš Prokýšek.

„Vše se sejde na jedné datové platformě. Část dat půjde do energetického portálu a část můžeme zpracovat do mapových vrstev pro vizualizaci. Do budoucna půjde o cenný datový zdroj pro analýzy,“ doplnil Miloš Prokýšek.

Celkové náklady na realizaci projektu jsou předpokládány ve výši do 0,5 mil Kč, včetně udržitelnosti projektu. „V případě úspěchu žádosti bude projekt kofinancován ve výši 50 % jeho rozpočtu z dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities“ uvedl místostarosta města Písku Josef Knot.

Petr Brůha, PR specialista organizační složky Smart Písek