Setkání "Urban Local Group"Projekt Metacity-Urbact: Smart Písek uspořádal druhé setkání zaměřené na inovativní využití technologií pro městský rozvoj. Tento projekt, který je součástí iniciativy Urbact, se snaží integrovat moderní technologie do městského plánování a zlepšování života obyvatel. Diskutovalo se hlavně o pokrocích ve vizualizacích pomocí Metaquestu a dronů, včetně 3D dopravního hřiště.


Setkání přineslo řadu inovativních nápadů a návrhů na využití virtuální reality a dalších technologií k zlepšení života ve městě. Tyto návrhy byly zaměřeny na široké spektrum obyvatel, včetně osob s handicapem a omezenou mobilitou. Diskutovalo se také o finanční náročnosti projektů a možnostech jejich realizace. Zdůrazněna byla smysluplnost a dosah projektů, které zahrnují i ty, kteří nemají přístup k VR. Zmíněny byly také brýle Ray-Ban s AI a možnosti využití rozšířené reality v domácnostech.

Představeny byly různé návrhy a myšlenky na malé akce v rámci SSA (small-scale action). Jeden z návrhů zahrnoval vizualizaci revitalizace Husova náměstí s virtuálním průvodcem, o čemž se vedla rozsáhlá debata. Další projekt se zaměřil na využití virtuální reality na JIP, konkrétně na práci s přístroji a školení zaměstnanců. Představeny byly také švédské projekty, které používají VR k posouzení bezbariérovosti budoucích staveb. Diskuze se zaměřila i na vizualizaci Píseckého hradu na základě existující studie a finanční náročnosti těchto SSA.

Setkání bylo uzavřeno diskuzí o sociálních aspektech, přístupu různých generací k technologiím a terapeutickém využití VR pro osoby s omezenou mobilitou.