Smart Písek má podporu ministerstva pro místní rozvoj



Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová podepsala se starostkou Písku Evou Vanžurovou memorandum ke spolupráci na rozvoji a realizaci konceptu inteligentního města. Po ministerstvu životního prostředí i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uzavřelo s městem Písek memorandum ke spolupráci na realizaci konceptu Smart Písek.


„Spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj je pro nás klíčová. Koncept inteligentních měst a jeho zavádění do praxe totiž spadá právě do jeho gesce,“ vysvětluje místostarosta Písku Josef Knot, který má ve své kompetenci řízení organizační složky Smart Písek.

Spolupráce se má týkat hlavních oblastí konceptu Smart Písek, jako je udržitelná doprava, energetická opatření, informační a komunikační technologie.

„Pro nás je důležité, že město získá v ministerstvu partnera pro další rozvoj konceptu chytrého města, pomůže nám při plánování projektů a nabízí spolupráci v rámci osvěty a marketingu,“ uvedl nejzásadnější body memoranda ke spolupráci Josef Knot.

Mgr. Martin Volný
specialista PR organizační složky Smart Písek