Urbact University 2023Monitorovací výbor programu URBACT IV schválil 31. května 2023 30 sítí měst Action Planning Networks zahrnujících 252 jednotlivých partnerů z 28 evropských zemí! A Písek je jedním z nich.


Akce probíhala ve Švédsku ve městě Malmö, kde se více než 460 účastníků ve třech dnech zaměřilo na celý proces tvorby integrovaných akčních plánů, které byly hlavním výstupem pro města zapojená do projektů v rámci probíhajících Action Planning Networks. Program URBACT umožňuje městům výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe v mezinárodních sítích měst. Za tým Smart Písek vyrazili projektový manažer Jan Roučka a vedoucí organizační složky Miloš Prokýšek. Na Univerzitě se také poprvé setkali všichni zástupci českých měst zapojených do programu URBACT.

Urbact University 2023 se také soustředil na proces hledání vhodných stakeholderů pro jednotlivé projekty zapojených měst do Action Planning Networks. Navíc během 12 plánovaných tzv. "Study Visits" měli účastníci příležitost poznat různá zákoutí Malmö.  

Celá URBACT akce byla dobrodružství s různými aktivitami a příležitostmi k učení, výměně zkušeností a prosazování změn pro lepší města.