Komunitní energetikaKomunitní energetika je pojem, který se objevuje čím dále častěji. A co se za ním skrývá? Jednoduše společná výroba a spotřeba elektrické či jiné energie. Láká vás myšlenka společné fotovoltaické elektrárny na vašem bytovém domě? Pak je tato stránka přesně pro vás...


Komunitní energetika, naše budoucnost?

Princip energetických komunit je jednoduchý – obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí. Pokud lidé investují do lokálních výroben energie, peníze se jim mohou následně vrátit ve formě nižších výdajů za elektřinu. Výnosy z vyrobené energie mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu. Investované peníze totiž zůstávají v lokální ekonomice.

K úspěšnému fungování komunitní energetiky jsou nezbytné dva faktory – vhodně nastavená legislativa a vůle lidí investovat do vlastních zdrojů. A právě s tím má Česko problém. 

Prvním faktorem je obecná nedůvěra lidí v zavádění nových věcí a pokud to spojíme s pojmem energetika, která je pro obyčejného člověka moc odborná, je složité je přesvědčit. Druhým faktorem je pak česká legislativa, která nezná pojem energetická komunita ani energetické společenství. Změnu by měl přinést nový energetický zákon z pera ministerstva průmyslu a obchodu, jehož věcný záměr vláda zveřejnila v září 2020.

V České republice vznikají první projekty

Přestože česká legislativa zatím energetické komunity nezná, již nyní v zemi vznikají projekty. Příkladem je Praha, která rozjíždí vlastní energetický projekt – Společenství pro obnovitelné zdroje energie. Slibuje si od něj nižší závislost na dodávkách energie z uhelných elektráren a snížení emisí skleníkových plynů, které Praha nyní produkuje. Základem společenství mají být městské budovy se solárními panely na střechách. Společenství má vlastnit hlavní město Praha, otevřené ale má být i malým a středním podnikům či samotným občanům. Město chce například umožnit Pražanům kupovat si menší podíly v elektrárnách instalovaných na městských budovách

Pozadu nechce zůstat ani město Písek, které v současné době rozvíjí iniciativu Smart Písek. Cílem projektu je mimo jiné snížit energetickou náročnost veřejných budov využíváním chytrých technologií a instalací fotovoltaických elektráren na střechách.

 

V současnosti se kancelář Smart Písek pokouší oslovit všechny subjekty, které o dané téma mají zájem a aktivně s nimi komunikovat a rozvíjet další spolupráci v této oblasti. Pokud Vás téma komunitní energetiky zaujalo a rádi byste s námi spolupracovali, zaregistrujte se přes online formulář.

Chci vědět víc!

Studie: Energeticky aktivní spotřebitelé ve vybraných evropských zemích - https://www.modernienergetika.cz/wp-content/uploads/2020/12/Studie-prosumers-v-zemi%CC%81ch-EU-final.pdf