Budovcova - levTyp: Pomník

Instalace: 1861, Velitelství c.k. pěšího pluku č.11

Věnováno: C.K. pěšího pluku č.11

Text

Na oslavu statečnosti padlých v Itálii vojínův z českého pluku č.11. od soudruhů a krajanů z doplňovacího okresu Píseckého r.1861. Zum ehrenden Andenken an die im italienischen Feldzuge 1859 ruhmvoll gefallenen Krieger des K.k.Linien-Infanterie-Regiments Nro.11. von ihren Kameraden und Landsleuten aus dem Ergänzungsbezirke Pisek, i.J.1861. Léta Páně 1859 statně bojujíce v krutých bitvách u Melegnana dne 8. a u Solferina dne 27.června padli smrtí hrdinskou: setníci František Bayer z Bayersburku Ferdinand Klanner rytíř z Engelshofenu Hermann baron Berg Jan z Vandeveldu Antonín Lipp Nadporučíci Jan Župan Fridrich Vanka Fridrich Treutler z Onakru Fridrich Brunsvik de Korompa poručíci Emanuel Přiborský Josef Jennel Jan Čermák a osm set šedesát mužův. Es sterben den Heldentodt in dem blutigen Gefechte bei Melegnano am 8.und in der Schlacht bei Solferino am 27.Juni 1859: Hauptleute Franz Bayer von Bayersburg Ferdinand Clanner Ritter Von Engelshofen Hermann Baron Berg Johann von Vandeveld Anton Lipp Oberlieutnants Johann Župan Fridrich Vanka Fridrich Treutler von Onaker Fridrich Brunzwik de Corompa Lieutnants Emanuel Přiborský Josef Jennel Johann Čermák und achthundert sechzig Mann.


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 9
Lokalita: Vnitřní město

Adresa

Ulice: Budovcova

Vlastník

Nemovitost: město Písek
Objekt: město Písek