Fugner nám DBS - Dr HorákováTyp: Pamětní deska

Věnováno: Dr. Milada Horáková

Text

MOTTO: … Tento boj jsem prohrála, odcházím čestně… / Zde působila v letech 1946 – 1948 poslankyně Čsl. strany národně socialistické Dr. Milada Horáková, popravená komunisty 27.6.1950


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: st. 248
Lokalita: Budějovické předměstí

Adresa

Ulice: Fügnerovo náměstí
Číslo popisné: 42

Vlastník

Nemovitost: město Písek
Objekt: město Písek