Husovo náměstí 725 - školaTyp: Pamětní deska

Instalace: 2016, město Písek

Věnováno: Bedřich Kubálka a František Kutta

Text

Stavba školy byla zahájena v roce 1914 a její průběh negativně ovlivnila první světová válka. Přes všechny z toho vyplývající obtíže byla stavba již v roce 1916 dokončena a 2. října téhož roku bylo zahájeno vyučování. V souvislosti s pětistým výročím smrti Mistra Jana Husa bylo na počest této významné a statečné osobnosti našeho národa vybráno také jméno školy a na průčelí budovy byl umístěn Husův reliéf. Školní budova byla postavena podle projektu s názvem „Osvětou k svobodě“ projektantů Bedřicha Kubálka a Františka Kutta a měla dvě části, chlapeckou a dívčí, se samostatnými vchody.


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: st. 1376
Lokalita: Budějovické předměstí

Adresa

Ulice: Husovo náměstí - škola
Číslo popisné: 725

Vlastník

Nemovitost: město Písek
Objekt: město Písek